مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت نوآوری و فناوری /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16.7
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه صنعتی مازندران / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آریا شیمی
  مهندسی صنایع/ مشاور مدیریت
 • آذر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳
  گروه صنایع استیل البرز و هفت الماس
  مهندسی صنایع/ کارشناس توسعه و ارتباطات
 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  هوراند خودرو دیزل
  مهندسی صنایع/ کارشناس فنی-مهندسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  ارائه مقاله کاربرد فناوری نانو در صنعت فولاد در شماره چهل و پنجم مجله چیلان
 • 1392
  ارائه مقاله کاربرد فناوری نانو در صنعت فولاد در شماره چهل و پنجم مجله چیلان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • comlad
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • corlap
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • craft
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ALDEP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ARENA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com