مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد زيست شناسي
  گرایش سلولي-تكويني /دانشگاه تربيت معلم تهران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت پژوهشی تولیدی روژان آزما
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس پژوهش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  بررسی تغییرات بیان ژن، تغییرات بافت و سطح هورمونی در رت های نر نژاد SD تیمار شده با قارچ کش پروپیکانازول مشارکت در پروژه های پژوهشی متعدد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • الایزا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپکتروفوتومتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکتروفورز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هیدرولیز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • الایزا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپکتروفوتومتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکتروفورز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هیدرولیز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com