مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  دکتری مهندسی صنایع
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 19.29
 • 1381 تا 1384
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18.49

افتخارات

 • 1389
  دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای تخصصی در سال 1389
https://.com