مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد خمینی شهر / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت ابنیه بتنی
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول اجرا
 • مرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت جهاد نصر
  مهندسی عمران/ معماری/ اجرایی

ابزار و نرم افزار

 • Cad
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه مهرگان
 • Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • X steel
  40% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه مهرگان
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه مهرگان
 • MSP
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com