مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1394
  دیپلم صنایع شیمیایی
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت اینترنتی مهرجویان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی ISP

دانش تخصصی

 • پشتیبانی ISP
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پشتیبانی ISP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com