مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی ارتباط تصویری
  /دانشگاه علم و فرهنگ

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • motion graphic
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cinema 4D
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • motion graphic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com