مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد الكترونيك
  گرایش الكترونيك /دانشگاه ازاد

دانش تخصصی

 • سيستم هاي امنيتي
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سيستم هاي امنيتي
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com