مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ریخته گرى
  80% Complete
  عنوان مدرک: ريخته گر درجه ١

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ریخته گرى
  80% Complete
  عنوان مدرک: ريخته گر درجه ١
https://.com