مختصری از من

ضمناً ازوقتی که برای بررسی رزومه اینجانب اختصاص می دهید تشکر نموده و آمادگی خود را جهت حضور برای ارائه سایر اطلاعاتی که لازم باشد و آشنایی بیشتر اعلام می دارم .

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com