مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی مهندسي برق
    گرایش الكترونيك /دانشگاه اسلامشهر

پیشینه شغلی

  • خرداد ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
    اموزشگاه زبان طبرستان
    مسئول دفتر/ كارمند
https://.com