مختصری از من

من یه پسر آرام و خوش رویی هستم که فقط به دنبال کار هستم و دنبال تفریحات سالم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  دیپلم طراحی صفحات وب
  گرایش کامپیوتر / معدل 13.23

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com