مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم / معدل 16
https://.com