مختصری از من

جدی در کار همراه مسئولیت پذیری،میل به پیشرفت و یادگیری حوزه های جدید در حیطه کاری

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1391
  دکتری دامپزشکی
  گرایش دامپزشکی /دانشگاه آزاد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت داروسازی سپیدان متین آسیا
  داروسازی و بیو تک/ مسئولیت فنی

  توضیحات: کارگاههای مختلف برگزار شده توسط سازمان دامپزشکی کشور در زمینه مدیریت بهداشتی در شرکت های دارو سازی دامپزشکی
  حضور در دو کنگره سالانه مدیریت در شرکت های داروسازی دامپزشکی

پروژه ها

 • 1394
  تدوین نظام نامه کیفیت در شرکت های داروسازی
  مسئولیت اصلی تدوین و رهبری پروژه

  توضیحات: انجام تمام مراحل براساس قوانین سازمان دامپزشکی کشور و دفتر دارو و درمان سازمان مربوطه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به هنر عکاسی در طبیعت ،عضو انجمن حمایت از حیوانات ،فعالیت داوطلبانه در پروژه های محیط زیستی و حفاظت از گونه های در حال انقراض کشور ،فعالیت در رشته اتومبیل رانی بخش آفرود

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مسئولیت فنی شرکت داروسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مربوطه از طرف سندیکای داروسازان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسئولیت فنی شرکت داروسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مربوطه از طرف سندیکای داروسازان
https://.com