مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نواختن پیانو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL, IELTS
https://.com