مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه N.E.U.S.T دانشگاه پلی تکنیک فیلیپین

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت مای نفکش
  مهندسی عمران معماری/ سرپدست گارگاه
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  ۹۶ واحدی برق منطقه ای بندرعباس
  / ناظر مقیم
 • اسفند ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲
  مسکن مهر رودان
  / ناظر ۵۶۰ واحدب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SkhUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com