مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1372 تا 1376
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه ازاد

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com