مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترتکنیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر / معدل 13

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com