مختصری از من

افتخارات

 • 1395
  کسب مدرک دان ۱ ووشو

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تومر
https://.com