مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی شیمی محض
    گرایش آزمایشگاه شیمی /دانشگاه ازاد ورامین ـ پیشوا / معدل 15

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com