مختصری از من

تسلط بر قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی - تسلط کامل بر سیستمهای حضور و غیاب و حقوق و دستمزد - تسلط کامل بر اتوماسیونهای اداری - تسلط کامل بر قوانین و دیسیپرینهای اداری - تسلط کامل بر فرآینده منابع انسانی - تسلط کامل بر اصول و فنون مذاکره - تسلط کامل بر طراحی و برنامه ریزی در راستای سیاستها و سیستمهای سازمانی - فن بیان و روابط عمومی قوی- مدیریت بحران بالا - توانایی بالا در انجام کارهای تیمی - تعهد کاری و حس مسئولیت پذیری.

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیرت صنعتی /دانشگاه آزاد خرمشهر

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت شکیل کاران (ای پی سی )
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی و امور اداری
 • مهر ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۹۱
  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مسول خرید و تدارکات - ریس خدمات عمومی و پشتیبانی - مدیر ستاد مدیریت بحران، نظام مشارکت
 • دی ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۲
  پتروشیمی تندگویان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسول روابط عمومی و تشریفات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سینما، تاتر- کتاب: مخصوصا مباحث انسان شناسی و رفتار شناسی- طبیعت گردی - شنا.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سازمان مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت خدمات
 • سازمان مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مدرن، سرپرستی اثر بخش
 • سازمان مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اصول و فنون مذاکره
 • سازمان مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت جلسه
 • انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: امور بازرگانی و مقررات مالی و اداری
 • انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان- رویکرد مدیریت
 • انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت زمان
 • انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: سمینار آینده پژوهی
 • مرکز همایش های بین المللی کیش
  100% Complete
  عنوان مدرک: هتل داری در هزاره سوم

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • soshal network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سازمان مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت خدمات
 • سازمان مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مدرن، سرپرستی اثر بخش
 • سازمان مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اصول و فنون مذاکره
 • سازمان مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت جلسه
 • انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: امور بازرگانی و مقررات مالی و اداری
 • انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان- رویکرد مدیریت
 • انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت زمان
 • انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: سمینار آینده پژوهی
 • مرکز همایش های بین المللی کیش
  100% Complete
  عنوان مدرک: هتل داری در هزاره سوم
https://.com