مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش عمومی /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه هنر اصفهان / معدل 17.25

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان
  کارشناس شهرسازی

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com