مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  موسسه حقوقی
  حقوق/ نماینده حقوقی

ابزار و نرم افزار

 • acdl
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com