مختصری از من

از فعالیتهای گذشته اینجانب میتوان به همکاری با شرکتهای معتبر و شناخت محصولات ایشان در قالب شرکتهای همکار نام برد. از اهم این شرکتها میتوان bayer و syngenta و basf و compo و masso و jh biotech و isagro و tragusa و .... با محتوای سم و کود و بذر را نام برد.

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش علوم دام /دانشگاه رشت / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  بازارگان کالا
  بازاریابی و فروش/ مدیر منطقه ای فروش
 • مهر ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰
  هزاره سوم
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • مهر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۸
  پارس کندر
  بازاریابی و فروش/ سوپروایزر فروش
 • شهریور ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷
  طوفان پارس
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Starmanship & Associates certificate Sales Force Management 2016
 • 1395
  Starmanship & Associates certificate Successful Selling Strategies 2016
 • 1393
  Rah Avaran Afagh Sanat certificate Basic Management method 2014
 • 1393
  Rah Avaran Afagh Sanat certificate Method of business negotiation 2014
 • 1393
  Industrial Research &Trainin Center of Iran certificate beharior in office 2014
 • 1393
  Industrial Research &Trainin Center of Iran certificate customers negotiation skill 2014
 • 1393
  ICS Group Certification Fundamental & Requirements Iso 9001; 2008 2014
 • 1390
  Rah Avaran Afagh Sanat certificate Markrting and applied method 2012
 • 1390
  Rah Avaran Afagh Sanat certificate comunication skill 2012

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com