مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی پلیمر
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه آزاد واحد داراب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  کارخانه تولید لوله آبشار
  مهندسی شیمی/ کارشناس کنترل کیفیت
 • مهر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  اداره منابع آبهای زیز زمینی زرین دشت
  گروه گشت و بازرسی

پروژه ها

 • 1388
  بررسی ومطالعه کتابخانه ای نانو تکنولوژی
  مجری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ایمنی کار
  60% Complete
  عنوان مدرک: HSE-ME
 • جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: جوشکار co2
 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه دوم رانندگی(نیمه سنگین)

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ایمنی کار
  60% Complete
  عنوان مدرک: HSE-ME
 • جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: جوشکار co2
 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه دوم رانندگی(نیمه سنگین)
https://.com