مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  گرایش تکنولوژی /دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com