مختصری از من

به شدت علاقمند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب می شود. از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت می برم. سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکنه. مشتاق همکاری با آدمهای باهوش تر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی شیمی پیشرفته /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 16.39
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش فرآیند پالایش- پتروشیمی- گاز /دانشگاه یاسوج / معدل 14.28

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت گسترش انفورماتیک ایران
  بازاریابی و فروش/ ترویجگر بانک صادرات ایران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان مدلسازی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول آبی متیل دی اتیل آمین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT در چهارمین کنفرانس ترمودینامیک در دانشگاه سمنان
 • 1394
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان مدلسازی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول آبی دی اتیل آمین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT در نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی در دانشگاه شیراز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • دوره نرم افزار شبیه سازی Hysys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره نرم افزار شبیه سازی Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com