مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه فروردین قائمشهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نمایندگی سامسونگ
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش
 • اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  صنف کارگران ساختمانی قائمشهروسیمرغ
  مالی و حسابداری/ منشی وثبت هزینه ها روزانه صنف
 • آذر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  پیشخوان وارش
  مسئول همراه اول ورایتل.کارا کامپیوتری تایپ

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارودانش
 • طراح گرافیک رایانه ای
  40% Complete
  عنوان مدرک: فنی وحرفه ای
 • CorelDRAW
  40% Complete
  عنوان مدرک: فنی وحرفه ای
 • تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربرانms
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی وحرفه ای
https://.com