مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسي صنايع
    گرایش - /دانشگاه الزهرا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • بديرب،پشتيباني،
https://.com