مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1380
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی
https://.com