مختصری از من

حقوق مورد انتظار (ریال) :
250,000,00

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه بین المللی واحد پرند

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت تدبیر بنای آرین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر IT
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت سان کامپیوتر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ HelpDesk IT
 • خرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت زمزم واحد شرق
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ HelpDesk IT

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پیاده سازی و بررسی پروتکل های مسیر یابی به عنوان پایان نامه ی دانشگاهی
 • 1395
  بررسی و پیاده سازی پروتکل های مسیریابی به عنوان پایان نامه ی دانشگاهی

دانش تخصصی

 • MCSA 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Troubleshooting
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوملا (Joomla)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Routing And Switching
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Group Policy
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Security
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSA 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Troubleshooting
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوملا (Joomla)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Routing And Switching
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Group Policy
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Security
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com