مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد علوم انساني
    گرایش مديريت آموزشي /دانشگاه آزاد / معدل 16
https://.com