مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش برنامه نویسی /دانشگاه آزاد خمین / معدل 14.85

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  ارمغان رافاه ایرنیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • فروردین ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  تدبیر گشتران بهینه ساز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Visual Studio CSharp , ASP.net
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Studio , eclipse
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server , MYSql, SQlite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Visual Studio CSharp , ASP.net
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Studio , eclipse
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server , MYSql, SQlite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com