مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازارایابی /دانشگاه تهران
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه تهران
 • 1380 تا 1384
  دیپلم ریاضی-فیزیک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  داروگستر باریج اسانس
  منابع انسانی/ رئیس آموزش و توسعه منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  بانک سامان
  کارشناس CRM
https://.com