مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۵
  رنوپارس
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ سرپرست زنجیره تامین
 • آبان ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷
  آسان موتور (هیوندای موتور)
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس خرید خارجی
 • خرداد ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۸۶
  گروه مپنا
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و سیستم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت زنجیره تامیین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت خرید و سفارشات خارجی - مدیریت تدارکات
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آمار تحلیلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت زنجیره تامیین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت خرید و سفارشات خارجی - مدیریت تدارکات
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com