مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم نرم افزار
  گرایش شبکه /دانشگاه جامع علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت ایرانسل
  مسئول دفتر

  توضیحات: -تهیه گزارش های مورد نیاز مدیر.
  -هماهنگی و تنظیم جلسات.
  -هماهنگی و پاسخگویی به کلیه امور محوله از سمت مدیریت.
  -بایگانی.
  -جمع آوری گزارشات.
  -انجام مکاتبات اداری.
  -پیگیری امور محوله.

 • خرداد ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۹
  شرکت nestle
  بازاریابی و فروش/ پخش و فروش محصولات شرکت

  توضیحات: -جمع آوری بازخورد مشتری
  -آموزش به مشتریان و کارکنان داخلی در محصولات و خدمات شرکت
  -توسعه و پیگیری و بازاریابی
  - تهیه پروفایل مشتری برای شناسایی مشتریان مهم
  -برقراری ارتباط با مشتریان از طریق تماس تلفنی
  -ارائه گزارش هفتگی به مدیر فروش
  -مشتریان باالقوه به مشتریان دائمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com