مختصری از من

در ایام دانشجویی تلاش زیادی جهت انطباق خود با کار تشکیلاتی و گروهی کرده و سمت های متنوعی در تشکل های دانشجویی داشته ام.در مدیریت گروه و تیم توانایی کافی داشته و از انعطاف پذیری مناسبی برخوردارم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
  گرایش لرزه نگاری نفت /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 17.15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  1. Nazari Siahsar, M. A., Gholtashi, S., Kahoo, A. R., Marvi, H., & Ahmadifard, A. (2016). Sparse time-frequency representation for seismic noise reduction using low-rank and sparse decomposition. Geophysics, 81(2), V117-V124. 2. Gholtashi, S., Nazari Siahsar, M. A., RoshandelKahoo. (2016) 3D seismic de-noising based on Multitask spars Data-Driven Dictionary Learning with non-negativity constrain. Geophysics. (submitted paper) 3. Nazari Siahsar, M. A., Gholtashi, S.Abolghasemi, Vahid.(2016). IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. (submitted paper). 4. Gholtashi, S., Nazari Siahsar, M. A., RoshandelKahoo, A., Marvi, H., & Ahmadifard, A. (2016). Synchrosqueezing-based Transform and its Application in Seismic Data Analysis. Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, 4(4), 1-14. 5. Kahoo, Amin Roshandel., and Gholtashi, Saman. "An Improvement in Temporal Resolution of Seismic Data Using Logarithmic Time-frequency Transform Method." Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology.4.2 (2015): 27-39.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Matlab,
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com