مختصری از من

در زمینه تدریس ، اموزش و نگارش پویا و علاقه مند و حرفه ای هستم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
  گرایش محض /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.31

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۴
  موسسات کنکور
  منابع انسانی و آموزش/ تدریس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس در موسسات آموزشی و کنکوری ، ارائه و پذیرش مقاله آموزشی پژوهشی با عنوان «طنز و طنز پردازی در گلستان سعدی» در هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی، و همچنین ارائه و پذیرش دو مقاله با عنوان های «بررسی روایت شناسانه حکایت جدال سعدی با مدعی » و « پیرنگ و پیرنگ طبیعی در حکایت های گلستان سعدی» در نخستین همایش متن پژوهی ادبی با رویکرد نگاهی تازه به گلستان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه و استعداد در حوزه نگارش مطالب ورزشی و نیز گزارشگری. نگارش در حیطه مسائل اجتماعی و اخلاقی جامعه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان و ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد
 • زبان و ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان و ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد
 • زبان و ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد
https://.com