مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مديريت تبليغات
  گرایش تبليغات تجاري /دانشگاه جامع علمي و كاربردي / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  اسان خودرو
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  محور ماشين
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
https://.com