مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت بازرگانی تجمیع /دانشگاه پیام نور کرج / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  مهندسین مشاور آتک
  اداری

دانش تخصصی

 • مسلط به کار دبیرخانه و آرشیو نامه ها . کار با نرم افزار آرشیوان . کار با دستگاه های کپی و اسکن و پرینتر. مسلط به ورد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به کار دبیرخانه و آرشیو نامه ها . کار با نرم افزار آرشیوان . کار با دستگاه های کپی و اسکن و پرینتر. مسلط به ورد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com