مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد الكترونيك
  گرایش مدار مجتمع /دانشگاه علامه محدث نوري

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  هتل مرواريد
  مسئول دفتر/ پذيرشگر

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com