مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مدییت بیمه /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1387 تا 1389
  کارشناسی علوم انسانی
  گرایش الهایات و حقوق اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1376 تا 1378
  فوق دیپلم مدیریت مالی
  گرایش اداری و مالی /دانشگاه مدیریت دولتی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بیمه ابران
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ معاونت اداره کل خسارت اتومبیل
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۳
  بیمه ایران
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ معاون فنی مدیر کل استان خراسان شمالی
 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۶
  بیمه ایران
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ رئیس بیمه ایران - شعبه قوچان
 • فروردین ۱۳۷۷ تا فروردین ۱۳۷۹
  بیمه ایران
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ رئیس بیمه ایران - شعبه اسفراین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس بیمه نامه شخص ثالث و بدنه در مرکز فنی حرفه ای شهر مشهد
 • 1392
  تدریس بیمه های مسولیت مهندسی - بیمه های اشخاص ویژه ی متقاضیانی نمایندگی بیمه ایران تدریس بیمه های آتش سوزی و باربری دوره های آموزشی شرکت بیمه نوین
 • 1391
  تدریس بیمه عمومی ویژه ی کارکنان بانک صادرات

پروژه ها

 • 1394
  پرداخت غیرحضوری خسارت به زیان دیدگان ( واریز به حساب )
  مدیر پرژه

  توضیحات: به منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده خسارت اتومبیل و جلب رضایت زیان دیدگان به جای صدور چک و طی مراحل صدور حواله و حساب داری با اخذ شماره حساب مبالغ تعیین شده بدون نیاز به حضور ارباب رجوع به حساب منظور میگردد .

افتخارات

 • 1392
  بازرس افتخاری سازمان بازرسی کل کشور در استان خراسان شمالی
 • 1390
  دریافت لوح تقدیر از آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
  دریافت لوح تقدیر از فرمانداری بجنورد
  دریافت لوح تقدیر از استان داری استان خراسان شمالی
 • 1381
  دریافت لوح تقدیر از فرماندار قوچان
 • 1378
  دریافت لوح تقدیر از فرماندار اسفراین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو داوطلب بسیج
 • حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل به مدت یک سال
 • افتخار جانبازی در دوران دفاع مقدس
 • عضو افتخاری خادمین حرم مطهر رضوی
 • نماینده فرماندار در انتخابات از سال 1377 تا سال 1393 .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کارشناسی ارشد خسارت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیسنم های تحت وب شرکت بیمه ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناسی ارشد خسارت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com