مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۴
  كاله
  دوسال فروشنده تلفني-٢سال اپراتور (ثبت فاكتور هاي فروش) سازمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com