مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی صنایع شیمیایی
  گرایش مهندسی شیمی /دانشگاه ثامن الحجج مشهد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت رزن سافت
  مهندسی شیمی/ اتاق کنترل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • راه و باند
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl1&icdl2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • راه و باند
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl1&icdl2
https://.com