مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد باستان شناسی
  گرایش تاریخی /دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک نوشهر،مازندران / معدل 16.96
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی باستان شناسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 15.59

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۸
  شرکت مهندسی شارستان
  باستان شناس

  توضیحات: بررسی و شناسایی اماکن تاریخی در بافت قدیمی شهر اهواز در فاز اول و تهیه شناسنامه ثبتی برای برخی از اماکن با ارزش تاریخی در فاز دوم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه نگاره شناسي سکه هاي اواخر ساساني، عرب- ساساني و اسلامي ضرب شده در ضرابخانه اهواز تا قرن چهارم هجري قمري کار تحقيقاتي و جمع آوري اطلاعات در اين رساله به دو روش کتابخانه اي و ميداني انجام گرفته است. در روش کتابخانه اي به مطالعه پشينيه ي جغرافيايي و تاريخي منطقه مورد نظر و کلياتي در مورد دوره ساساني و دوران اسلامي پرداخته شده و در روش ميداني از تمامي سکه ها عکس و برگه شناسايي تهيه شده است. پژوهش فوق جهت بررسي و تبيين موضوع، ترکيبي از روش هاي توصيفي و تحليلي است.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوران تاریخی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مطالعه سکه های اواخر دوره ساسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مطالعه سکه های عرب ساسانی و اوایل اسلامی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوران تاریخی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مطالعه سکه های اواخر دوره ساسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مطالعه سکه های عرب ساسانی و اوایل اسلامی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com