مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری دانشجوی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد رودهن
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16.5
 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه صنعتی اصفهان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  زامیاد خودرو
  ریاست کنترل و پایش فرآیند های سازمان
 • دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  زامیاد خودرو
  ریاست ارزیابی و بهره وری
 • شهریور ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۳
  زامیاد خودرو
  کارشناس طراحی سازمان
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  زامیاد خودرو
  کارشناس تحلیل آمار و اطلاعات
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  زامیاد خودرو
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارایه مقاله در دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت: سنجش میزان آمادگى پیاده سازى مدیریت دانش با توجه به عوامل کلیدى موفقیت مطالعه موردى: صدا و سیما-رادیو اینترنتى
 • 1395
  ارایه مقاله در دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت: بررسی عملکرد در مدیریت روابط بر مشتری (CRM) و فاصله تا وضعیت مطلوب مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد

پروژه ها

 • 1395
  پیاده سازی هوش سازمانی (BI)
  مدیر پروژه
 • 1395
  استقرار شاخص های فرآیندی و استراتژیک در BI
  مدیر پروژه
 • 1394
  تولید و استقرار ERP در سطح سازمان
  سرپرست و عضو تیم پیاده سازی
 • 1393
  ارتباط فرآیند های سازمانی با استراتژی های کلان
  سرپرست پروژه
 • 1390
  بازنگری فرآیند های سازمانی طبق مدل APQC
  سرپرست و عضو تیم پیاده سازی
 • 1389
  تدوین مدلی جدید از شرح وظایف سازمانی و استقرار آن
  سرپرست پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدل های فرآیندی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی فرآیند ها ی سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد های کیفیتی و مدیریتی اعم از ISO و TS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل داده های داده ها و اطلاعات سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازنگری فرآیند ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی ساختار سازمانی و شرح وظایف و مسئولیت ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل فرآیند ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داشبوردهای سازمانی (OD)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهره وری و عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل فرآیندی APQC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ممیزی بر پایه ریسک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • توسعه نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SharePoint
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bizagi BPMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Prezi Pro v5.2.8
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TOPSIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • RUP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری R
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • tableau
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارت امتیازی متوازن (Bsc)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدل های فرآیندی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی فرآیند ها ی سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد های کیفیتی و مدیریتی اعم از ISO و TS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل داده های داده ها و اطلاعات سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازنگری فرآیند ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی ساختار سازمانی و شرح وظایف و مسئولیت ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل فرآیند ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داشبوردهای سازمانی (OD)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهره وری و عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل فرآیندی APQC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ممیزی بر پایه ریسک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • توسعه نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com