مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد شيمي
  گرایش فيتوشيمي /دانشگاه تهران / معدل 17.5
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی شيمي
  گرایش كاربردي /دانشگاه شهيد بهشتي / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  دانشگاه تهران
  مسئول آزمایشگاه
 • مهر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  دبستان ارس
  آموزگار زبان انگليسي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  انتشار مقاله در کنفرانس ملی گیاهان دارویی با عنوان INVESTIGATION OF THE ULTRASOUND EFFECTS ON CHEMICAL COMPOSITION OF DITTRICHIA GRAVEOLENS (L.) ESSENTIAL OIL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY EVALUATION
 • 1396
  انتشار مقاله در کنفرانس ملی نان از سنتز تا صنعت با عنوان Optimization of green synthesis of Mn nanoparticles using response surface methodology

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آنالیز دستگاهی (IR, AAS, MS )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های استخراجی ( مایروویو - التراسونیک - سوکسوله - کلونجر)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ِDesign Expert
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: FCE
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آنالیز دستگاهی (IR, AAS, MS )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های استخراجی ( مایروویو - التراسونیک - سوکسوله - کلونجر)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com