مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی ارشد Mba
  گرایش مدیریت اجرایی /دانشگاه شهید بهشتی
 • 1384 تا 1386
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه زنجان
 • 1380 تا 1384
  فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1381
  تدریس icdl دانشگاه آزاد اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مشتری مداری
https://.com