مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
  گرایش تبدیل مواد /دانشگاه ازاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  غذا و دارو
  صنایع غذایی/ مسئول فنی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • تولید مواد غذایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیر تولید

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تولید مواد غذایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیر تولید
https://.com