مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه غیر انتفایی ایوانکی / معدل 18.76

دانش تخصصی

 • HTML/CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره وب مقدماتی
 • اصول برنامه نویسی با .net
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • net framework application
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML/CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره وب مقدماتی
 • اصول برنامه نویسی با .net
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • net framework application
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com