مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم سیاسی
  /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 18
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اراد اسلامی ساری / معدل 13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  رتبه پنج دکترای جغرافیای سیاسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • اپراتوری مقدماتی و پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاهی
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاهی
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • photomod
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • اپراتوری مقدماتی و پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com